Zanyarîyên bi mifa bu penabera derbarey kirîzên vîrosê korona

Berwar27/3/2020

Destihelata berpirsî ya penabera

Piranîya bajar û bajarokan dezgehên hikomîyên girtî yan demê karên wan snurdarin. Eger jivanek yan te karekê bilez hebît, hîvîdarîn destpêkê peywendîyê bi alîyên peywendîdar bike bu mînak peywendîya telefonî yan temaşey malperê eliktironî bike,çawa bikem dema demê dîkomêntên min biserve çubin , bu mînak toloranis, destorî ya mana penaberîyê, desturîya xebatikirnê? Hinek ji alîyê desthelat daran hindek ji wan kaxezên nu dişînin,hîndek ji wan jî naşînin. Li hindek herêman polîs haydar kirîne ku belgeyên wan demên wê qediyay ne û pêtîvîya wan bi pêdaçonê nîne. Ger ku tu bi xiwazî piştrast bin namekê ji bu alîyên ewlehîyê binvîse , daxwazî ya xiwe bikin di nêv sindoqa naman da yên alîyên destihelat daryê. Livir dikarî laperê mînakê dagirî
/informationen-corona-bayern.html


Agadarî ji alîyê ofisa fîdral a koç û koçberan(BAMF)

dibe li hindek buyeran da hindek kes hebin ku bersiva pirseya mafê penaberîyê bu bihêt ji alîyê ofîsa fîdral(BAMF), eger biryara wan derbarey mafê penaberîyê nexêr be tu dikarî dijê biryara wan rawestî, li hindek alîyên yasayî yên peywendîdar li dadgehê digirtî ne. hîvîdarîn peywendîya bi parêzerê xiwe bike yan senterê rawêjkarî bi rêka imêlî yan telefonê, herwisa tu dikarî peywendîyê bi encomena penaberên bayirin bikey.
Hun dikarin dijî mafê penaberîya nerênî rawestin, dikarin livir laperê mînakê dagirin:
/informationen-corona-bayern.html
pêtivî ye laperên retkirina biryara xwe bigehînîye  dadgeha peywendî dar berî dema wê ya dest nîşan kirî bi servebiçit li îdareya biryara dadgeha mafên penabera.


Mifayên wê li gorî Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbIG)

Pêdivî ye ku dravdana karûbarên gelemperî  bi berdewamî bihên dabînkirin. Hivîdarîn peywendîyê bike bi ofîsa çavdêrên civakî. Herwisa dikarî peywendîyê bi encumena penaberên bayirin bikey.


Dersînorkirin u binçavkirîyên ji buy dîport kirnê


Heya naha (03/24/2020) rawestandina giştî ya dersînorkirinan nine, belê bi zehmete kesek bihêt dîport kirin. Li gorî ofisa fîdralî BAMF, hemî veguhastinên Dublin dê hêne paşxistin heya (20/3/2020) her çawa bit rawestina diportê bi tenê pêrabuneka demkîye, divêt li bendê bimînîn û bibînîn çawa birêve diçe. dive hemî binçavkirîyên ji buy dîport kirnê li vî demî da bi hên azad kîrîn. Eger hat û kesek azad nekir bît yan nu hatibe binçav kirin egerê wê yekê heye pilana dîportkirinê her hebe. Ji kerema xwe, xwe tumar bike li cem parêzerekî,  senterê rawêjkarî yan li Encûmena Penaberan bayrin.


Dawî zanyarî û têbîbî derbarey vîrosê koronayê

Dawî niwêkarî derbarey vîrosê kornayê bi elmanî û ingilîzî û farsî û ferensî û Pishtuî keremke vir
https://www.nds-fluerat.org/42422/aktuelles/infosammlung-mehrsprachig-zu-corona-virus-und-umgang/
bu bidest xistina zanyarî yan bi zimanên zêdetir dikarî seredana
http://corona-ethnomed.sprachwahl.info-data.info/
li herêma bayirin da 20/3/2020 eynî bi gelemperî qedexeya hatin û çunê hat ragehandin eve wê yekê digehînît peywendî kirin bi xelkî ji bilî wan evên digel te dijîn di heman xanuy da bît heya dawîyê bihêt kêmkirin, dawî zanyarî bu gelê bayirin bi çend zimanên cuda li vir dest dikevin:
https://www.br.de/nachrichten/corona-news-in-english-tuerk-hrvatski-italiano-arabic,RtP4XBT


çi bihêt kirin dema hat gomanê enfeksiyonek bi vîrosê koronayê heye

eger te goman hebu tu yan kesek din yê tuşî vîrosê koronaê buy, hîvîye peywendiyê bi pijîşk yan beşa tendirostîya bajarê xwe bang bikin herwisa tu dikarî peywendîyê bi xizmetguzarî ya pijîşkî dengî bikey 116117
daxiwaza pişkinînê bike, pişkinînên bê beramber eger hat te digel kesekê têkelî hebu ku helgirê virosê koronayê be yan li deverekê bî metirsîya tuşbunê têda hebe. Ew deverên niha cihê metirsîyne rojane livêre  tê nu kirin:
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete.html


Jîyan di sitargehan de ji bu penabera

Jîyan kirin di gel komeleka kesan di heman cih da na ya bi sanahîye û li dema belavbuna petayê da rîskên tuşbunê pirtire û jîyanê zehmetir lê dike. Wezareta navxiwe ya bayirin di hewla wê yekê daye bu rêkxistina jimarên akinci buyan, ew kesên guman liser ku toş buyn de hêne veguhastin û çareser ya pêtivî bu hête kirin. Ew kesên jîyana wan di metirsî yê da be dikarin daxwaza veguhastinê biket bu mînak kesên  pîr yan ew kesên ku berya niha nexweşy hebu ye. Ji kerema xwe digel deste ya rêveberî ya xizmet guzarî ya komelayetî bipeyive.
Haydarî: piranî ya xizmet guzarîyên komelayetî tenê birêya telefonê dikarin digel  bi peyvî. Li şona xizmet guzarî ya kantînan demê xwarin xiwarnê divêt bihête zêdekirin ji buy wê yekê hemî di yek dem da xiwarnê nexwen, herwisa divêt destor day bît xiwarnê bibene jorên xiwe yên taybet. Eger ev bu we nexiweş be peywendî yê bike bi desteya rêveber yê yan Encumena Penaberan bayirin.


Qantineya navxwe

Eger hat tu yan endamekê malbata te tuşî vîrosê korona yê bun. Tu û malbata te dê hêne qantineyne kirin eve wê yekê digehîne rêk bi we nayêt dayîn hun ji mala xwe derkevin bi kêmasî bu demê 14 rojan. Eve baroduxekê girane bitaybetî eger zarok jî tuş bibin. Giringe di vî deme da liser xwe bî û berdewam bî digel heval xizim û kesên nas dikî bi rêka telefonê.

Eger kesekê di guman liser hebe li cihê akincî buna te egerewê yekê heye hinek yan hemî akincî buyên wê deverê qantineyne biken , wî demî dikarin digel akincî buyên dî biryarê biden û daxiwazî ya we dê çi bît bu mînak daxiwaza entirnêta bê beramber biken yan çawanî ya û corê xiwarna we eger  her pirseka te hebe dikarî peywendî yê bi Encumena Penaberên bayirin bikey.

 

 Çavdêrî ya saxlemî yê

Ew kesê alîkar yê werdigirît li jêr navê sudmendên daxiwaza penabera (AsylblG) ù daxiwaza piştgîrî ya çareserya saxlemî yê diket li ofisa xizmet guzarî ya civakî di bit berdewam  be wek yasa. Divêt bikarît pîiştgîrya çareserya saxlemî yê bidest xwe bêxit ji alî yê ofîsa xizmetguzarî ya civakî bi rêyatelefonê. Di rewşên awarte de bêguman dê çareseryê wergirîyît bêy piştgîri ya çarese ya saxlemî yê. Herwisa li senterên pijîşkî nav cihê akincî bunê li kempê (ANKER centers).

 

Kesên neyasayî

Bu wan kesên tu belge nebin ku li elmanya bimînin rewşa wan xerabtir û giranti re, eger te pirsek hebît hîvixiwazîn peywendî yê bi senterekê rawêjî yê bike ku te bawerî pê heye, Encumena Penaberên bayirin dê kêv xiweş bît alîkar yê pêşkêşî we biket bi awayekê nihênî berze û zanyarîyên we parêzay bin.

 

Peywendî bi encumanê penaberên bayirin:

Mîyunşin
Telefon: 089 – 762234
Duşemb û çiwar şemb û penç şemb: 2 piştî nîvro bu 4ê êvarî
Sêşemb û çiwar şemb û eynî: 10ê sipêdê bu 12 piştî nîvro

Nowermbêrg
Telefon: 0911 – 99 44 59 46
Sê şemb û pênç şemb : 10ê sipêdê bû 12ê piştî nîvro _ 1 paş nîvro bu 3ê êvarî

e-mail: kontak@fluechtlingsrat-bayern.de
whatApp: +49 159 03779566


hêlên din yên peywendî yê

jiîmara telefona navdewletî bi zimanê erebî:  01749522781, 017674716455 016229216129


zanyarî ji alîyê wezazreta bayirin:

tu dikarî bersiva gelek ji van pirsa û dawî noça ji alîyê wezareta navxwe ya bayirin derbarey kirîza korona li malperê sereke yê wezareta bayirin dest bixî:

https://www.innenministerium.bayern.de/miniwebs/coronavirus/index.php


bu bi dest xistina bersiva saxlemî û xwe parastin dikarî seredana malpera sereke ya wezareta saxlemî bayirin bikey:

https://www.stmgp.bayern.de/coronavirus/